Un Blog despre spiritualitatea si etosul evanghelic

Saptamana Mare

O poezie profunda cu valente poetice incredibile scrisa de un prieten vechi, pastorul Ticu Leontescu, unul din cei mai sensibili si profunzi poeti crestini.

See the source image

Săptămâna Mare

 

Salcie-plângătoare –

Cel mai trist pelerin pe un asin călare –

profețea despre Ierusalim:

Ierusalim, Ierusalime, piatră peste piatră

nu vei mai fi niciodată!..

(Istoria lumii, cu război și pace,

concentrată în… șapte zile!)

……………………………………………………..

La Cina Pascală cu azimi și miel –

cununați împreună – eu, tu și… El.

Viața mea și moartea Lui –

logodite în taina… Cinei de Taină.

La Cina din urmă – toți împreună.

Mai departe, doar… Unul!

……………………………………………….

Câștig sau pagubă?

Zornăiră mirați în punga lui Iuda… arginții!

Sărutul trădării –

buze asmodee pe Chipul cel sfânt –

pecete spre mormânt.

 

Marii Preoți (Ana și Caiafa) –

un cult incult sfârșește în… ocult!

Cocoșul conștiinței, zilnic-l-aud cântând:

Fericiți, acei ce plâng...

O vulpe vicleană ș-un rege nerod –

Antipa Irod…

Între sfânt și lichea – cei cu cioara vopsită –

gloata urlând năucă:

Sfinții nu ne plac, nu sunt ca noi.

Baraba?, da!

Consensul absurd și urletul surd

au decis… răstignirea!

Să pară nevinovat, Ponțiu Pilat

doar mâinile și le-a spălat.

Conștiința, dacă-ți plânge,

n-o spăla cu apă, ci cu… sânge.

…………………………………………………..

Crucea?, un lemn nedemn

să-l poarte El. Și totuși!

Între păcat și Har, bornă de hotar –

Crucea din Calvar.

De-o parte și alta a Crucii –

cei doi tâlhari,… eu și tu!

 

De pe Cruce, o rugă-n agonie:

Eli, Eli, Lama Sabactani.

Vinerea Neagră.

Asfințea pe Calvar… Lumina Lumii!

Crinul din Vale, pe-a Golgotei culme –

Ceru-nmiresmând!

Îmbrățișând întreaga lume,

agoniza pe Cruce… Ultimul Adam!

Soarele s-a stins la zenit

iar Dumnezeu… pe Cruce!

Clopote plâng,

bocește din toacă… Vinerea Seacă!

Vinerea Neagră. Zvon de toacă

și straie cernite!

Între pământ și Cer, pe Cruce atârnat –

Șarpele de-aramă întru mântuire –

Hristos Cel răstignit!

Sabatic apus. Spre Locul Prea Sfânt

catapeteasmă frântă – trupul lui Iisus.

Sfâșietoare simfonie –

dangăt de clopot în turla pustie!

………………………………………..

 

După trei zile și trei nopți, ș-o vizită-n Sheol,

Iisus a înviat din morți. Mormântu-i gol!

Mormântu-i gol, ca mai-nainte.

Sul stau giulgiile sfinte. Hristos e viu!

……………………………………………

De-atunci, în fiecare primăvară,

toți pomii înfloriți proclamă-n lung și-n lat:

Hristos a înviat. Adevărat c-anviat.

Ticu Leontescu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: